Scan

Zoals bij veel behandelmethoden is een goede diagnose en behandelplan van groot belang bij het succes van de behandeling. Praktijk Glas maakt voor een goede diagnose ook gebruik van apparatuur (Acugraph) die meet hoe het er met de energieniveaus voor staat en vertaald dit naar de chinese geneeskunde. Dit wordt ook gedaan om te kunnen laten zien wat er aan de hand is en wat het verloop is. Er kan samen naar een oplossing toegewerkt worden en cliënten krijgen hun vorderingen direct te zien. De scan wordt tijdens ieder consult gemaakt en is onderdeel van het consult.

De uitslag van de metingen wordt weergegeven in verschillende grafieken en tabellen en zullen natuurlijk uitgelegd worden door uw behandelaar. Wat is er te zien en wat betekent dat. En natuurlijk wat heeft dat te maken met de klachten die u heeft.

Een van de overzichten bevat een score. Dit is een algehele score. De bedoeling is dat de score per behandeling omhoog gaat. Tenzij er samen gewerkt wordt om iets in zijn totaliteit te verbeteren. Dan kan het zijn dat tijdelijk de score omlaag gaat om daarna weer hoger te stabiliseren.

Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe het gesteld is met het algehele energieniveau en hoe dit gebalanceerd is. Iemand waarbij de energie veel te hoog in het lichaam zit zal veel eerder klachten krijgen zoals hoofdpijn of ademhalingsproblemen. En andersom is natuurlijk ook het geval. Als de energie te laag is wordt opstaan wel heel vervelend.

 

 

 De uitkomsten van de scan worden besproken met de client.

 

De scan maakt onderdeel uit van het consult en er worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht